Đội Ngũ Nhân Sự Queencrown

Giám Đốc Phòng Kinh Doanh

Trưởng Phòng Kinh Doanh 1

Trưởng Phòng Kinh Doanh 2

Trưởng Phòng Kinh Doanh 3

Bùi Thị Thực

Đỗ Thị Lâm

Hồ Thị Quế

La Mai Sa

Lâm Ngọc Mỹ

Lê Thị Oanh

Lý Ngọc Nhi

Nguyễn Quang Trung

Nguyễn Quỳnh Thu

Nguyễn Thị Ngọc Bíc

Phạm Ngọc Phan

Phạm Thị Thảo

Trần Thị Thùy Linh

Vương Thị Diễm