Khách hàng

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Ghế Massage QueenCrown trong suốt những năm qua.

Z2122161074448 67150e59e809217ce5902021b19a37ef
Z2122161074402 9b763aeb76ccfbefab42fabf667a525a
Z2122161074404 49e430da95c9c61c1a49f0964a3dd24b

Anh Tú

Địa chỉ: Khánh Hòa

Z2122156792948 1b058c510c88d56fc66624db6c1d28ef
Z2122156787659 67566f679a678b942f091b0523ab209b

Anh Hùng

Địa chỉ: Hải Phòng

Z2122156807012 1bf18ceb1eb3a2cc1c2b79912b6827f3
Z2122156815461 9827bdf7e81040f80584d8ff3c4bdf59
Z2122156824675 Ed5c08cfbdfe1100413058fcdca14454
Z2122156638873 E6b7f5aa3fd9042164a59eb56218eb2d
Z2122156638905 A259d92eeb4683f43043a3a74031501e

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Z2051804394808 476d6ffb6c060e5dcd768aa5b2268307
Z2122151587823 31dcbfab904dce041419fc3c2c7c70f9
Z2051804394808 476d6ffb6c060e5dcd768aa5b2268307

Anh Hà mua tặng bố

Địa chỉ: Ninh Bình

Z2122151705070 6f2fd0bada6352e3ed43ee07dbd559e7
Z2122151705072 F1716cd1926dae24126100073c0b376f
Z2122151705070 6f2fd0bada6352e3ed43ee07dbd559e7

Chị Liên

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Queen Crown Qc Cx7 2
Queen Crown Qc Cx7
Queen Crown Qc Cx7 2

Anh Hoàng

Địa chỉ: Bắc Ninh

Z2122154654432 154a75a5224e8250534a97b8686794e3
Z2122154659996 266e3d7f7632aec4033566490c449837
Z2122154675652 9c40e5c67506a2db01f6b31240f56278

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Z2122156022498 69fc5a54b0e3756eae75a358a50ad66c
Z2122156022502 D9254dc509e3ca730fb0e76bbcd4ab50
Z2122156022505 D574dd3c7c9a583376eb78da4cb8ed6b

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Z2122155407446 8bc3f2250e9b4bdd21c6625de99fce47
Z2122155473490 A1f11a4d5b29c94a45f8e73f827131ab
Z2122155464622 7043f6c91f6d269ea202ffcd94a9553d

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai