Khách hàng

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Ghế Massage QueenCrown trong suốt những năm qua.

Z2122156083519 7294ff1786429affd882637bf0a09289
Z2122156083517 Ac722320cdab9cb56a33f3dd23a09ce6
Z2122156083513 A5cb57fa0347d7c3f32046c600c7dac9
Z2122156141842 5425835d289f970ff3aff9e0a89e7df8

Anh Hùng mua tặng vợ

Địa chỉ: Cần Thơ

Z2100365031263 9f6886500b1350ead4f93cbf9f324cf6
Z2100365248575 Fdef4a810ef2f51183f4e52c4fc9e74e
Z2100365539581 36028368d091bcb5470808368edcd481
Z2100366543509 F8b6fc09a2d4e89df576faedcd2d3e42

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Vĩnh Long

Z2122154783862 B6fe6ca891c4306f9ce13ca3fcb12a99
Z2122154769961 5a70260e9a76a3f0e7f29c9edf985952
Z2122154769990 C8016477fd4b9128d0bbe605f17482dc
Z2122154727446 5602d6f8a06b79ee19704ae1d8a0431d
Z2122154707140 B63df3da933210e96e8971a0b85039fd
Z2122154707362 80a22384ad8d90bd726b540154d46e7c
Z2122154707134 4687539fa4d6203a1501a7152e0a01cb

Anh Long mua tặng mẹ

Địa chỉ: Huế

Z2099673680436 C6571212d0310cfbf6abc318906c0535
Z2099673705605 A7d548b4d574792b39ec20715f5db96d
Z2099673728219 97e2e9d6c2e741804a6cd62643d5f957
Z2099673728219 97e2e9d6c2e741804a6cd62643d5f957

Anh Nam mua tặng bố

Địa chỉ: Lâm Đồng

Z2122153632694 A8d9b5ce7f3d72bda4f1219be15e27af
Z2122153646000 2de2cee9599e9af3043bd33f5761c63f
Z2122153650532 4896160ad97b1a95aa42347d3d2e1e4d

Chị Nga mua cho chồng

Địa chỉ: Nghệ An

Z2059233381550 820b122c836b51bc3c2d2fba48b8b2b7
Z2059233381885 Aa0720cc0f0cf742f0bca24fa75064fc
Z2059233383407 Dedf179033a63880e39cbb10e7edd7e0
Z2059233383408 36d279419a054addd797433a6a6101f4

Anh Tuyên mua tặng bố

Địa chỉ: Ninh Bình

Z2122160497921 75b96277318846738c87eff2007eb451
Z2122160484602 F5058821663c45b53706ea529dd91d24
Z2122160491574 F75b1d32c11bdbcb81fb32cd58143e82
Z2122160491581 24ce8eda24d748402cf7616ad97c3955

Chị Hà mua tặng bố

Địa chỉ: Bình Dương

Z2122153808236 00f9f02465977477af9b8cae84ea5bf9
Z2122153664639 E46b79b1bf8855d89b23fb386bebea42
Z2122153953286 B3f3a124ea7ae81af315225ba72bba29
Z2122153844246 0b3839d3278a580caae8ca4771d89f34
Z2122153650527 4a33f072f6f65183cb8c70fe97cf0ad5

Anh Phương mua dùng tại gia đình

Địa chỉ: Thanh Hóa

Qc 5s đỏ (1)
Z2122151230882 78f98d70b3cc09d457922807524af3fc
Z2122151202561 9a9b0a07bf52b192adaf5b809eba8170
Z2122151230879 E2ce3cb145518843f9fa18b207207696
Z2122151193861 27ef07f68066050e1dd0b9b44a4d9251
Z2122151286133 694dca5df5761ddf484f90d47193a8cf

Anh Tài mua tặng bố

Địa chỉ: Hạ Long