Khách hàng

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Ghế Massage QueenCrown trong suốt những năm qua.

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Khung Feedback Vuông
D0b2538f5162ae3cf773 (1)
Untitleds 4

Anh Tuấn mua tặng bố

Địa chỉ: Hải Dương

Z2051804394808 476d6ffb6c060e5dcd768aa5b2268307
Z2051804394834 061b6bd8ec8ecf1bc6598588db6cd188
Z2051804395611 B71879542018aa6da891124104a128ff
Z2051804397571 31182bde0631d8889251242d8fc98ecf

Anh Lê mua tặng bố

Địa chỉ: TP HCM

Z2051802933828 E4a06c0ede58fe4e45281590e846e419
Z2051803267592 Bcfe92fa4060f6697725dbdd15136b27
Z2051803125345 Dccd5213622336e6c64bb4de43ff7170

Chị Huệ mua tặng mẹ

Địa chỉ: Hà Nội

Z2051803966260 3a1ba50b0198d5a43481e875dc946056
Z2051803966260 3a1ba50b0198d5a43481e875dc946056

Anh Hải mua tặng bố

Địa chỉ:Hải Phòng

Z2122157684577 6e32e78f6a798528e6e210bebc190c39
Z2122157695512 Da4263f2515639712a7189dbfae5c30c
Z2122157763826 C34a964b3a8f2777b9849671b5235b66

Anh Thiện mua tặng bố

Địa chỉ: Đaklak

Z2051810793361 60a38a62572c2ac9ac4080b3043ecdf1
Z2051810793562 E31fc905740b490aa9073bb003e15c93
Z2051810793585 974e1eee7c4ea255921ca0b25674bfe3

Anh Vũ mua tặng bố

Địa chỉ: Ba Vì

Z2051813338570 68f825ffd7ade3aa2a5245b2059e69a0
Z2051813338808 6d145acdfba8c1447e2904ccd07285c3
Z2051813338819 4c4d35976c341f4bc14e363da9e446d2

Anh Thông mua tặng mẹ

Địa chỉ: Hải Phòng

Z2051818269024 81811b90c0c459fbf349756a0e3f3185
Z2051818272455 1cba1cbac59a5269a478f1810c5101bb
Z2051818272463 88f3d6118d1345d2ce01d8df5a04873f
Z2051818272469 2caeafc5090df8e63bbad57756485733

Chị Huyền mua tặng bố

Địa chỉ: Tuyên Quang

Z2122160393870 54bf352ed7c616fdf5af6983b1152d6e
Z2122160379729 Dd6ae236afd03fcc5c143378636f68f0
Z2122160361665 82122f51ae3cf25e7b0b38b047945668
Z2122160370148 6e71468e0129fbf521ec4b001637feac

Chị Hạnh mua cho chồng

Địa chỉ: Nam Định

Z2122155407454 C8bcf426764acb938ab5f16cf831f2a0
Z2122155407445 5b2c9686c619f48822d36654982844fc

Anh Hòa ủng hộ Queencrown

Địa chỉ: Hà Nội

Z2122157789527 386f6010f81e1479b91c8ac3c494ebd4
Z2122157789529 55634f3fd7bb2bc7a955d5af28dca235
Z2122157789531 Ec1debbf49f7d6bcad7b373d59c78759

Anh Long mua tặng bố

Địa chỉ: Quảng Ninh

Z2051823682493 3b1a42d6b874ca96cb65c6da1376402c
Z2051823682477 0a89f1cd3c0ffb1761052db5e3c31e2d
Z2051823682207 Cab82566df46417ac4353604ae6ab3c2

Chị Lan mua cho chồng

Địa chỉ: Bình Thuận

Z2095639527813 74da53d3441e7a019a10d91d23dbad62
Z2095639390047 2c78afef94bf86d55e1547ba8252eb32
Z2095639325788 Ddfe426329fce9e56da1c1b00b2bc91f

Anh Hiếu

Địa chỉ: Hải Phòng

Z2084483149016 5ff7f6aad50dc88bcc4dd9504ba2ae95
Z2084483149010 Dd3102acf9eeaedbb54770c88d57b3fb
Z2084483148964 Bd6fa5b9e21d5ad44243ad982120ad4a

Anh Nghĩa

Địa chỉ: Đà Nẵng