Khách hàng

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Ghế Massage QueenCrown trong suốt những năm qua.

Cx55
Cx5 Nâu đen Anh Hùng
4b93170d88d2778c2ec3 (1)

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Khung Feedback Vuông
D0b2538f5162ae3cf773 (1)
Untitleds 4

Anh Tuấn mua tặng bố

Địa chỉ: Hải Dương

Z2051804394808 476d6ffb6c060e5dcd768aa5b2268307
Z2051804394834 061b6bd8ec8ecf1bc6598588db6cd188
Z2051804395611 B71879542018aa6da891124104a128ff
Z2051804397571 31182bde0631d8889251242d8fc98ecf

Anh Lê mua tặng bố

Địa chỉ: TP HCM

Z2051802933828 E4a06c0ede58fe4e45281590e846e419
Z2051803267592 Bcfe92fa4060f6697725dbdd15136b27
Z2051803125345 Dccd5213622336e6c64bb4de43ff7170

Chị Huệ mua tặng mẹ

Địa chỉ: Hà Nội

Z2051803966260 3a1ba50b0198d5a43481e875dc946056
Z2051803966260 3a1ba50b0198d5a43481e875dc946056

Anh Hải mua tặng bố

Địa chỉ:Hải Phòng

Z2122157684577 6e32e78f6a798528e6e210bebc190c39
Z2122157695512 Da4263f2515639712a7189dbfae5c30c
Z2122157763826 C34a964b3a8f2777b9849671b5235b66

Anh Thiện mua tặng bố

Địa chỉ: Đaklak

Z2051810793361 60a38a62572c2ac9ac4080b3043ecdf1
Z2051810793562 E31fc905740b490aa9073bb003e15c93
Z2051810793585 974e1eee7c4ea255921ca0b25674bfe3

Anh Vũ mua tặng bố

Địa chỉ: Ba Vì

Z2051813338570 68f825ffd7ade3aa2a5245b2059e69a0
Z2051813338808 6d145acdfba8c1447e2904ccd07285c3
Z2051813338819 4c4d35976c341f4bc14e363da9e446d2

Anh Thông mua tặng mẹ

Địa chỉ: Hải Phòng

Z2051818269024 81811b90c0c459fbf349756a0e3f3185
Z2051818272455 1cba1cbac59a5269a478f1810c5101bb
Z2051818272463 88f3d6118d1345d2ce01d8df5a04873f
Z2051818272469 2caeafc5090df8e63bbad57756485733

Chị Huyền mua tặng bố

Địa chỉ: Tuyên Quang

Z2122160393870 54bf352ed7c616fdf5af6983b1152d6e
Z2122160379729 Dd6ae236afd03fcc5c143378636f68f0
Z2122160361665 82122f51ae3cf25e7b0b38b047945668
Z2122160370148 6e71468e0129fbf521ec4b001637feac

Chị Hạnh mua cho chồng

Địa chỉ: Nam Định

Z2122155407454 C8bcf426764acb938ab5f16cf831f2a0
Z2122155407445 5b2c9686c619f48822d36654982844fc

Anh Hòa ủng hộ Queencrown

Địa chỉ: Hà Nội

Z2122157789527 386f6010f81e1479b91c8ac3c494ebd4
Z2122157789529 55634f3fd7bb2bc7a955d5af28dca235
Z2122157789531 Ec1debbf49f7d6bcad7b373d59c78759

Anh Long mua tặng bố

Địa chỉ: Quảng Ninh

Z2051823682493 3b1a42d6b874ca96cb65c6da1376402c
Z2051823682477 0a89f1cd3c0ffb1761052db5e3c31e2d
Z2051823682207 Cab82566df46417ac4353604ae6ab3c2

Chị Lan mua cho chồng

Địa chỉ: Bình Thuận

Z2095639527813 74da53d3441e7a019a10d91d23dbad62
Z2095639390047 2c78afef94bf86d55e1547ba8252eb32
Z2095639325788 Ddfe426329fce9e56da1c1b00b2bc91f

Anh Hiếu

Địa chỉ: Hải Phòng

Z2084483149016 5ff7f6aad50dc88bcc4dd9504ba2ae95
Z2084483149010 Dd3102acf9eeaedbb54770c88d57b3fb
Z2084483148964 Bd6fa5b9e21d5ad44243ad982120ad4a

Anh Nghĩa

Địa chỉ: Đà Nẵng