XIN CHÚC MỪNG! Bạn đã nhận được voucher QCLN3000 trị giá 300,000đ. Mã có giá trị sử dụng trước ngày 31/05/2020.